Социална отговорност

Верни на своята корпоративна философия и ценности, компанията Druckfarben и боите KRAFT са особено чувствителни към социални ангажименти и отговорности, насочени към осигуряване на по-леки обстоятелства и действия в рамките на широкия им пазарен сектор. В тази смисъл, KRAFT   безвъзмездно отделя значителни средства за активната подкрепа на местните общности и обществото като цяло, както и за опазването на околната среда.
 
По отношение на общество, KRAFT поддържа целогодишни отношения с централизирани и местни власти за изпълнението на действията на обществената осведоменост, чрез спонсорство на болници, домове за стари хора, училища, затвори и други съоръжения, които се нуждаят от помощ.

Относно околната среда ΚRAFT е строго ангажирана компания, която внедрява екологосъобразни практики. В допълнение към многобройните съответни сертификати на ниво производствен процес, KRAFT се гордее с ECO обхвата на екологично чистите си бои и се ангажира да произвежда бои на водна основа, а не на основа на разтворители, като целта е възможно най-малко въздействие върху околната среда. Също така, KRAFT предпочита използването на рециклирани пластмасови опаковки за някои продукти, като по този начин насърчава идеята за рециклиране.
 
Още повече KRAFT започна да използва и опаковки, изработени от рециклирани материали за опаковане на продукти и FSC (Forest Stewardship Council) сертифицирана хартия за целите на корпоративната кореспонденция.
Условия за ползванеKRAFT © 2021 Всички права са запазени.