Философия на компанията

С цел да доминира в сектора на строителството на покривни материали, KRAFT непрекъснато инвестира в научни изследвания и разработване на нови продукти, като същевременно не спира да подобрява съществуващата серия и се стреми винаги да осигурява цялостни решения и услуги.
 
Чрез широка гама от висококачествени и маркови продукти, компанията предлага интегрирани решения за боядисване с цел защита и декорация на всички видове повърхности, дори и за специализирани нужди, които ще удовлетворят и най-взискателните изисквания.
 
С повишаване на вниманието на обществото към околната среда и чувствителността на хората към нея, компанията насърчава използването на екологични и лесни за употреба продукти. В същото време, при прилагането на Система за управление на отпадъците в околната среда, тези продукти могат да подобят нейните качества чрез разработването, производството им и тяхното разпространение.
 
Знаейки, че балансът в околната среда е нестабилен, компанията се ангажира да насърчава всеобщите действия, за да подпомогне да се даде гласност на екологията и да прокламира екологичните морални задължения, които вдъхновяват ръководството на дружеството.
 
KRAFT разви чувство за корпоративна социална отговорност (КСО) и разбира важността на синергизирането в тази посока.
 
Демонстрирайки особена информираност, KRAFT е приела и приложила правила за поведение към околната среда, с цел опазването й и нейната поддръжка. 
 
KRAFT прие следната политика за околната среда:
 
• Провеждане на всички фирмени дейности по екологичен начин, в съответствие с ELOT ΕΝ ΙSO 14001: 2004 стандарт за управление на околната среда.
 
• Въвеждане на мерки за опазване на околната среда, в съответствие със законодателството и екологичните условия на околната среда.
 
• Прилагане на Система за управление на околната среда на всички дейности, включващи производствения процес на дружеството.
 
• Прилагане на програма за хартия; алуминий; гъвкава, термосвиваема, пластмасова мембрана; електрически акумулатори; батерии; касети с мастило за принтери; пластмасови и метални опаковки; дървени палети; метални отпадъци; електрическо и електронно оборудване за рециклиране и използвани масла, в сътрудничество със сертифицирани доставчици за управление и използване на тези материали.
 
• Рекултивация на разтворители и отпадъчни продукти на водна основа от производствения процес; изчистване на контейнери и друго оборудване, както и повторното му използване като почистващи препарати. Рекултивация се извършва и с периодично експлоатирани Термално и Физикохимично третирания на всяка единица.
 
• Събиране и съхранение на утайки, генерирани от термалното и физикохимично третиране и неговото разположение, чрез упълномощени фирми за управление на опасни отпадъци.
 
• Хармонизиране с гръцките и европейските регламенти за подмяна на вредни вещества, считани за опасни за хората и околната среда.
 
• Дружеството инвестира в придобиването и инсталирането на модернo механично оборудване с цел подобряване на качеството, премахване на трудовите злополуки, предотвратяване на разливи, намаляване на въздушните частици, както и емисии и шум, икономия на вода, подобряване на нивото на осветеност, спестяване на електрическа енергия, предлагайки подобрен комфорт и удобства на служителите в общите части. Компанията се счита пионер, благодарение на приемането на системи ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
 
• Осъществяване на доживотно обучение и брифинги на персонала по екологичните въпроси.
 
• Определянето на общата отговорност за изпълнението и спазването на Система за околната среда, така че да отговарят най-добре на сегашната Политика за околната среда и да са насочени към подобряване на ефективността на околната среда, предотвратяването на проблеми в околната среда и спешните действия при появата на такива, както и подобряване на условията на труда. Всичко това се възлага на уредника на околната среда, когото ръководството на дружеството се ангажира да подкрепя с всички необходими средства и ресурси, за да гарантира доброто изпълнение на системата и да изпълни своята цел.
 
• Дружеството инвестира в придобиването и инсталирането на модерно, механично оборудване с цел подобряване на качеството, премахване на трудовите злополуки, предотвратяване на разливи, намаляване на въздушните частици, както и емисии и шум, икономия на вода, подобряване на нивото на осветеност, спестяване на електрическа енергия, като предлага подобрен комфорт и удобства за служителите в общите части.
 
По-долу са изброени някои от постиженията на дружеството в рамките на корпоративната политика на околната среда:
 
• Kraft Eco Emulsion е награден с медал "Еcо-Daisy" от Бюрото по екомаркивовка на Европейския съюз. (www.eco-label.com)
 
• От 2003 г. компанията е свързана с колектива за Алтернативна система за управление на опаковането, в съответствие със законодателството 2939 / 08.06.01 (SGI 179 Α) и е в процес на включване на Зелената точка на всички етикети на контейнерите.
 
• Също така и в съответствие с Плана за управление на циркулярните (Reg No. 172509 / 4266-2 / 10/2007.) доклади за производството на опасни и безопасни, течни и твърди отпадъци, се изготвят и представят на годишна база.
 
• Компанията издава суровини и материали за квалификация на продуктите и сертификати за тяхната коректна употреба.
 
• Създаването на широка гама от екологични продукти, състояща се от крайния продукт, грунд и боя.
Условия за ползванеKRAFT © 2021 Всички права са запазени.